MENU
Aula_close Layer 1
Logo Lindeskovskolen

Forventninger

Af dig som elev forventer skolen:

 •       At du har sovet nok
 •       At du har spist morgenmad
 •       At du har pakket din taske
 •       At du har en sund madpakke med
 •       At du kommer til tiden
 •       At du har lavet dit hjemmearbejde.
 •       At du bliver på skolen, til skoletidens ophør, medmindre andet er aftalt.
 •       At du gør, som de voksne siger
 •       At du taler venligt til andre
 •       At du støtter og hjælper dine kammerater
 •       At du aktivt og positivt indgår i skolens fællesskaber
 •       At du passer godt på skolens bygninger, udstyr og materialer
 •       At du rydder op efter dig
 •       At du bruger skraldespanden

Af dig som forældre forventer skolen:

 • At du støtter dit barn, så det kan leve op til skolens forventninger, som nævnt ovenfor
 • At du altid omtaler skole, medarbejdere og andre elever positivt, når dit barn er til stede
 • At du, hvis du har spørgsmål vedr. dit barns skolegang, kontakter skolen gennem lærer/pædagog via telefon eller intra
 •       At du altid indgår i et positivt samarbejde med skolen

Børn og Forældre kan forvente at medarbejderne på skolen bl.a.:

 • Hele tiden arbejder på at skabe optimale betingelser for læring for hvert enkelt barn
 • Indgår i et positivt samarbejde med forældrene om deres børns læring
 • Sørge for, at skoledagen er struktureret på en hensigtsmæssig måde og præget af tryghed, forudsigelighed og tydelighed.
 • Sørge for at tilrettevise og guide de børn, der ikke følger skolens normer og regler