MENU
Aula_close Layer 1
Logo Lindeskovskolen

Skolens profil

Du får en praktisk/musisk profilskole!
Lindeskovskolen er en praktisk/musisk profilskole. Vi arbejder ekstra meget med det praktiske/musiske, som er: musik, billedkunst, håndværk og design, madkundskab og idræt/bevægelse.

Vi fokuserer meget på de praktiske/musiske fag, men arbejder også med det praktisk/musiske i de andre fag. At særlige elementer kan nævnes, at vi starter håndværk og design allerede i 3. klasse, og i 7. til 9. klasse vælger eleverne et linjefag, som de kan fordybe sig i, i alle tre år, og som indgår i deres afgangsprøve.

Et særligt praktisk/musisk fag på skolen er skak, som alle elever har en lektion af om ugen.

Du får engagerede og dygtige medarbejdere!
På Lindeskovskolen har vi medarbejdere, der kan deres kram. Det er en god blanding af erfarende og nyuddannede medarbejdere, som alle er veluddannede og dybt engagerede. Vores lærere og pædagoger arbejder tæt sammen på – dels at skabe et godt miljø, hvor alle elever trives – samt et miljø, der skaber optimale betingelser for læring for hvert enkelt barn.

Alle medarbejdere er DGI, uddannede i at inddrage bevægelse i undervisningen, og et flertal er uddannede i at lave fantastiske og udfordrende ting med skak for alle elever.

Du får en skole med fokus på faglighed!
Vi arbejder til stadighed med at udvikle vores faglighed, bl.a. ved efter- og videreuddannelse. Men også ved at have særligt uddannede vejledere, der kan vejlede deres kolleger i udviklingen af deres faglighed, både i forhold til det enkelte barn og hele klassen. Vi har bl.a. trivselsvejleder, læsevejleder, matematikvejleder, læringsvejleder og skole/hjem vejleder. Vi arbejder stadig på at få flere vejledere, f.eks. naturfagsvejleder og bevægelsesvejleder.

Vi har igennem nogle år arbejdet med at have flere lærere i klasserne primært i dansk og matematik. Dette gør, at underisningen kan foregå på diverse hold samt at lærerne bedre kan nå den enkelte elev.