MENU
Aula_close Layer 1
Logo Lindeskovskolen

Praktikbeskrivelse

SFO´ en er for alle børn fra 0 til 9 kl.

Fysisk er vi opdelt i 2 afdelinger. SFO 1 rummer 0 til 2 kl. og SFO 2 rummer 3 til 9 kl. I grøn blok, hvor SFO 1 ligger, er der også 1 udviklingsklasse (specialklasse).

Skolen er en multikulturel skole i udvikling, vi har 80 % tosprogede børn, hvilket afspejler dagligdagen i SFO.

Vi har en anerkendende tilgang til det individuelle barn. Vi arbejder med tolerance for forskellighed. Alle børn skal være en del af fællesskabet. Vi tilbyder børnene oplevelser, der er med til, at udvikle deres motoriske, kreative, sproglige og sociale kompetencer. Pædagogerne er rollemodeller, nærværende, anerkendende og omsorgsfulde, for det enkelte barn. Det skal være sjovt, udfordrende og udviklende at gå i SFO.

Vi er 2 uddannede praktikvejledere. Personalegruppen er repræsenteret med 3 nationaliteter.

Ved studerende fra UCSJ, følger vi Seminariets krav / bestemmelser. Den enkelte studerendes kompetencemål, afhængig af, hvor langt den studerende er i uddannelsen.

Vi betragter vore studerende, som kommende kollegaer.

Vi forventer, at den studerende er engageret, moden og en tydelig voksen, der kan agere i - en til tider -kaotisk hverdag.

Vi holder fast 2 vejledningstimer om ugen, hvor den studerende er medansvarlig, for punkter til drøftelse. Ligeledes har vore studerende et fast punkt på dagsordenen til personalemøder.