MENU
Aula_close Layer 1
Logo Lindeskovskolen

SFO

SFO er en del af skoletilbuddet. Fritidsordningen tilbyder aktiviteter før og efter undervisningen. 

SFO har to afdelinger:

SFO1 for 0. til 2. kl. som holder til i grøn blok

SFO2 for 3. til 9. kl som holder til i selvstændige lokaler gul blok

Vi bestræber os især på:

  • At alle børn bliver en del af fællesskabet og videreudvikler deres evne til at etablere venskaber.
  • At vi tilbyder børnene oplevelser og aktiviteter, der medvirker til at udvikle deres motoriske, kreative og sociale kompetencer og færdigheder.
  • At de voksne er nærværende, anerkendende og omsorgsfulde og tillige gode rollemodeller for børnene.
  • At det skal være sjovt, udfordrende og lærerigt at gå i SFO.