MENU
Aula_close Layer 1
Logo Lindeskovskolen

Organisering

Lindeskovskolen er delt i 2 afdelinger, grøn blok og gul blok.
Grøn blok: 0.-4. klasse
Gul blok: 5.-9. klasse

I hver blok er der  en UC-klasse (udviklingscenter).
Derudover kan man finde dagplejens legestue i rød blok.

Skolen arbejder på tværs af årgangsteams og i afdelingsteams.